Życzenia świąteczne dla władz miasta

W dniu 28 III 2018 r. delegacja ze Szkoły Podstawowej nr 9: wicedyrektor Danuta Sowa-Chochorowska oraz Jagoda Jarzębak, Nikola Kowalik, Daniel i Dominik Górka z klasy I a odwiedzili sądecki Ratusz i na złożyli życzenia świąteczne od całej społeczności szkolnej na ręce Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. Nastepnie udali się do redakcji Gazety Krakowskiej, gdzie również zostali cieplo przyjęci przez pracowników oddziału nowosądeckiego. Wesołych świąt!