Zebrania z rodzicami

 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna lub Przewodniczący Rady Rodziców może zwołać dodatkowe zebranie
z rodzicami.