Zakończenie półkolonii letniej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową nr 9 w Nowym Sączu.

W piątek 11 lipca 2014 r. zakończyła się półkolonia letnia zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu już po raz czternasty w ramach akcji „Bezpieczne wakacje – 2014”.Tradycją stało się w tej placówce coroczne organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Jak wiadomo nie każde dziecko może skorzystać z oferty wyjazdu w czasie wakacji, a taka forma spędzania czasu wolnego cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzieci oraz ich rodziców.

Tegoroczna półkolonia trwała dwa tygodnie od 30 VI do 11 lipca. Brało w niej udział 50 dzieci z dzielnic Kaduk i Dąbrówka. O sprawną organizację wypoczynku dzieci zadbała jak co roku Dyrektor Szkoły Podstawowe nr 9 Zofia Basiaga, kierownik półkolonii Barbara Majerska oraz pedagog szkolny Joanna Ślęzak. Funkcję opiekunów na półkolonii pełnili nauczyciele ze SP nr 9, którzy nieodpłatnie w formie wolontariatu dbali o bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek swoich podopiecznych. Smaczne domowe posiłki serwowała stołówka szkolna prowadzona od wielu lat przez kierowniczkę Zofię Kiełbasę. Wyrazy podziękowania należą się sponsorom, bez których niemożliwa byłaby realizacja tego przedsięwzięcia, w szczególności: Pani Bożenie Jawor – Zastępcy Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Caritas przy Parafii Świętego Rocha w Dąbrówce z księdzem prałatem Józefem Janasem oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, który dofinansował posiłki dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących. Przez dwa tygodnie półkolonii dzieci aktywnie spędzały czas wolny uczestnicząc w wyjazdach do Parku Edukacji Globalnej WIOSKI ŚWIATA w Krakowie, Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach, Fabryki szkła w Krośnie, Centrum Rozrywki Militarnej w Popardowej, Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce, Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, Europejskiego Centrum Bajek w Pacanowie, zamku w Wiśniczu, Parku Rozrywki i Edukacji RABKOLAND oraz na basenie i Miasteczku Rowerom.

Dzięki sponsorom tegoroczny program półkolonii był bardzo bogaty, a wycieczki niezapomnianym przeżyciem, które dostarczyły dzieciom wielu wrażeń. Pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe upominki rozdała dzieciom w dniu zakończenia Dyrektor Szkoły Zofia Basiaga, a pamiątkowe wpisy do kroniki półkolonii zakończyły wspólnie spędzony czas.

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15