XX Jubileuszowy Konkurs Piosenki Patriotycznej – 10 XI 2016 r.

W dniu 10 XI 2016 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu odbył się XX Jubileuszowy Konkurs Piosenki Patriotycznej, którego organizatorem był Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 im. Tadeusza Kościuszki. Honorowy patronat na konkursem objęła w tym roku Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Pani Bożeny Jawor. Od wielu lat konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów nowosądeckich szkół podstawowych oraz gimnazjów i wpisał się już na stałe w kalendarz patriotycznych obchodów Święta Niepodległości Polski. Zaproszenie do wspólnego patriotycznego śpiewania przyjęło w tym roku 17 szkół oraz pod 130 uczestników. Uroczystego otwarcia dokonał Robert Sobol – Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru oraz Dyrektor Zespołu szkolno – Przedszkolnego nr 9 Julita Szofer-Florek. Występy uczniów poprzedziła krótka prezentacja multimedialna, ukazująca XX letnią historię Konkursu Piosenki Patriotycznej na tle ważnych wydarzeń historycznych Polski, którą przedstawił nauczyciel historii pan Jacek Gargula. Warto nadmienić, że jego pomysłodawczynią była przed laty pani Kazimiera Burzykowska, a wieloletnią kontynuatorką jej dzieła Zofia Basiaga – były Dyrektor SP nr 9 w Nowym Sączu. Gośćmi honorowymi konkursu byli przedstawiciele Związku Kombatantów oraz Związku Sybiraków w Nowym Sączu, a także przedstawiciele Rady Rodziców. Nagrody ufundował Urząd Miasta Nowego Sącza, Zastępca Przewodniczącej Rady Miasta – Michał Kądziołka oraz Zarząd TKKF „Dąbrówka”. Konkurs rozgrywany był w dwóch grupach szkoły podstawowe i gimnazja oraz w następujących kategoriach: soliści i zespoły wokalne.

Oto wyniki:

Szkoły Podstawowe- soliści:

I miejsce – Eliza Kaczanowska SP nr 2

II miejsce – Nadia Tuczyńska SP nr 7

III miejsce – Urszula Ociepka SP nr 18

Szkoły Podstawowe – zespoły wokalne:

I miejsce – Zespół wokalny SP nr

II miejsce – Zespół wokalny SP nr 6

III miejsce – Zespół wokalny SP nr 16

Gimnazja – soliści:

I miejsce – Julia Stawiarska Gimnazjum nr 6

II miejsce – Maria Ślusarek – Katolickie Gimnazjum im. Bł. Piotra Frassati

III miejsce – Angelika Galara – Gimnazjum nr 3

Gimnazja – zespoły wokalne:

I miejsce – Zespół wokalny – Gimnazjum nr 3

II miejsce – Zespół wokalny – Gimnazjum nr 11

III miejsce – Zespół wokalny – Gimnazjum w Chełmcu

Puchar Grand Prix za najwyższy poziom w kategorii szkół podstawowych otrzymała SP nr 21, natomiast w kategorii gimnazjów – Gimnazjum nr 3 w Nowym Sączu.

a7a6 a5 a4 a3 a2