XVIII Międzyszkolny Konkurs Mój Region

Dnia 14 marca 2018 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 9 XVIII Międzyszkolny Konkurs MÓJ REGION, którego organizatorkami były wicedyrektor Danuta Sowa – Chochorowska oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Urszula Ogonowska i Barbara Majerska. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż. Zaproszenie do wspólnej zabawy przyjęło w tym roku 11 nowosądeckich szkół podstawowych: SP nr 3, 6 ,7 ,9 , 14, 15, 18, 21, Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii św. Heleny, Katolicka Szkoła Podstawowa im. F. Blachnickiego oraz Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Uczniowie z klas I-III w ciekawej formie zabawy, puzzli oraz zagadek wykazali się dużą wiedzą o Nowym Sączu i regionie, a także wykonali piękne prace plastyczne, których tematem był projekt znaczka pocztowego z Nowego Sącza. W punktacji zbiorowej najwyższe noty otrzymały szkoły:
I miejsce – SP nr 21
II miejsce – SP nr 3
III miejsce – Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
IV miejsce – SP nr 6,7, 9, 15, 18, KSP przy Parafii św. Heleny oraz KSP im. F. Blachnickiego w Nowym Sączu.