XVIII Festiwal Młodych Talentów

Dnia 25 IV 2018 r. odbył się w SP nr 9 w Nowym Sączu XVIII Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów klas I-III pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, który uroczyście otworzyła Dyrektor szkoły Julita Szofer- Florek oraz gość honorowy festiwalu Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech. Jego organizatorkami były jak co roku: wicedyrektor SP nr 9 Danuta Sowa – Chochorowska i Urszula Ogonowska. W festiwalu wzięło udział ponad 120 dzieci z 11 nowosądeckich szkół podstawowych tj.: Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, Katolicka Szkoła Podstawowa im. F. Blachnickiego, Katolicka Szkoła Podstawowa przy parafii św. Heleny, SP nr 3, 6, 7, 8, 9, 11, 16 i 18. Był on rozgrywany w 5 kategoriach: śpiew z akompaniamentem, gra na instrumencie, taniec zespołowy, taniec indywidualny oraz kategoria plastyczna. Występy artystyczne najmłodszych uświetnił pokaz grupy baletowej ADAGIO z Pałacu Młodzieży w |Nowym Sączu oraz recital utalentowanego pianisty Juliana Stanny z I LO w Nowym Sączu, wielokrotnego zwycięzcy poprzednich edycji Festiwalu Młodych Talentów.
Wyniki
• Gra na instrumencie: I miejsce – Dawid Kiełbasa – SP nr 9, II miejsce – Nadia Kopkowicz – SP nr 3, III miejsce – Mikołaj Piotrowski – SP nr 7
• Śpiew z akompaniamentem: I miejsce – Paweł Madzia SP nr 18, II miejsce – Anna Wysowska – SP nr 3, III miejsce – Nikola Kowalik – SP nr 9
• Taniec zespołowy: I miejsce – Zespół taneczny UŚMIECH SP nr 18, II miejsce – Zespół taneczny z Katolickiej Szkoły Podstawowej przy parafii św. Heleny, III miejsce – Zespół taneczny – SP nr 11
• Taniec indywidualny: I miejsce – Igor Mąka – SP nr 16, II miejsce Julia Dąbrowska – SP nr 18, III miejsce – Karol Basiaga – KSP przy parafii św. Heleny
• Kategoria plastyczna: I miejsce – Pola Dybiec SP nr 8, II miejsce – Weronika Bołoz – SP nr 18.

Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Radę Rodziców SP nr 9 wręczył artystom Dyrektor Wydziału Edukacji Józef Klimek. W punktacji zbiorowej puchar GRAND PRIX za najwyższy poziom prezentacji artystycznych oraz udział we wszystkich kategoriach otrzymała Szkoła Podstawowa nr 18.