XVI Międzyszkolny Konkurs MÓJ REGION – 18 III 2016 r.

W dniu 18 III 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu odbył się XVI Międzyszkolny Konkurs MÓJ REGION dla uczniów klas I-III. Zaproszenie do udziału w konkursie przyjęło w tym roku aż 14 nowosądeckich szkół podstawowych, SP nr 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 21, Katolicka Szkoła Podstawowa, Katolicka Szkoła Podstawowa przy parafii św. Heleny oraz Katolicka Ogólnokształcąca Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia. Dzieci w formie zabawy i pracy grupowej rozwiązywały zadania dotyczące Nowego Sącza i regionu, wykazały się dużą wiedzą oraz umiejętnością pracy zespołowej. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Jerzy Gwiżdż, który wręczył uczestnikom puchary, medale pamiątkowe oraz słodycze. Sponsorem nagród na XVI konkurs MÓJ REGION był: Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego Waldemar Olszyński, a słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników przygotował Hotel Beskid – serdecznie dziękujemy. Gośćmi honorowymi konkursu byli: Inspektor wydziału Edukacji Halina Wiśniowska oraz Anna Wideł z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Organizatorkami XVI już edycji konkursu MÓJ REGION były: wicedyrektor SP nr 9 Danuta Sowa – Chochorowska oraz panie: Urszula Ogonowska, Barbara Majerska i Joanna Ślęzak. 


Wyniki:
I miejsce – SP nr 9 – 181 p.
 Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Brajan Hajduga II b, Katarzyna Bogacz II c, Filip Gargula II d i Magdalena Hyclak III a. Serdecznie gratulujemy!


II miejsce – SP nr 21- 153, 5 p.
III miejsce – SP nr 18 – 150 p.


Wyróżnienia: SP nr 3, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 21, Katolicka Szkoła Podstawowa, Katolicka Szkoła Podstawowa przy parafii św. Heleny oraz Katolicka Ogólnokształcąca Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia.

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9