XVI Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów w SP nr 9 w Nowym Sączu.

Dnia 22 IV 2016 r. odbył się w SP nr 9 w Nowym Sączu XVI Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów klas I-III pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. Jego organizatorkami są: wicedyrektor szkoły Danuta Sowa – Chochorowska Urszula Ogonowska i Barbara Majerska. W festiwalu wzięło udział ponad 120 dzieci z 11 nowosądeckich szkół podstawowych tj.: Katolicka Szkoła Podstawowa, Katolicka Szkoła Podstawowa przy parafii św. Heleny, SP nr 3, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 20 i 21. Był on rozgrywany w 5 kategoriach: śpiew z akompaniamentem, gra na instrumencie, taniec zespołowy, taniec indywidualny oraz kategoria plastyczna.

Wyniki

  • Gra na instrumencie: I miejsce – Karolos Kosikidis / skrzypce/ SP nr 18, II miejsce – Natalia Gąsior / pianino/ SP nr 3, Julia Wójcik / gitara/ SP nr 8

  • Śpiew z akompaniamentem: I miejsce – Paweł Madzia SP nr 18, II miejsce – Maja Woźniak SP nr 20, III miejsce – Ewelina Boczarska – SP nr 3

  • Taniec zespołowy: I miejsce – Wiktoria Morańska, Łukasz Król- SP nr 3, II miejsce – Zespół taneczny KWIATKI – Katolicka Szkoła Podstawowa przy parafii św. Heleny, III miejsce – Zespół taneczny MAMBO – SP nr 9

  • Taniec indywidualny: I miejsce – Dominika Kopeć – Argasińska SP nr 3, II miejsce Zuzanna Urbańska SP nr 18, III miejsce Martyna Majoch SP nr 6

  • Kategoria plastyczna: I miejsce – Emilia Zając SP nr 11, II miejsce – Natalia Mazur SP nr 8, III miejsce – Magdalena Hyclak SP nr 9.

W punktacji zbiorowej puchar GRAND PRIX za najwyższy poziom prezentacji artystycznych oraz udział we wszystkich kategoriach otrzymała Szkoła Podstawowa nr 3. Dziękujemy pani Karolinie Popieli – Kozioł z Hotelu BESKID w Nowym Sączu z ufundowanie słodkiego poczęstunku dla gości oraz Radzie Rodziców SP nr 9 za sponsorowanie poczęstunku dla uczestników XVI Festiwalu Młodych Talentów.

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11