XIX Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów

Dnia 10 V 2019 r. odbył się w SP nr 9 w Nowym Sączu XIX Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów klas I-III pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, który uroczyście otworzyli Dyrektor szkoły Julita Szofer- Florek oraz Wizytator Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu Marek Skwarło. Jego organizatorkami były jak co roku: wicedyrektor SP nr 9 Danuta Sowa – Chochorowska i Urszula Ogonowska. W festiwalu wzięły udział dzieci z 9 nowosądeckich szkół podstawowych tj.: Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, Katolicka Szkoła Podstawowa im. F. Blachnickiego, SP nr 2, 3, 7, 9, 17, 18 i 21. Był on rozgrywany w 5 kategoriach: śpiew z akompaniamentem, gra na instrumencie, taniec zespołowy, taniec indywidualny oraz kategoria plastyczna.  Czytaj więcej>>