XIV Międzyszkolny Konkurs „MÓJ REGION” w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu.

Dnia 28 lutego 2014 r. już po raz czternasty odbył się w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu Międzyszkolny Konkurs „Mój region” dla uczniów klas I-III, w którym uczestniczyło 8 nowosądeckich szkół podstawowych: nr 7, 8, 9, 11, 15, 18, 20 i 21. Jak co roku jego organizatorkami były: wicedyrektor szkoły Danuta Sowa – Chochorowska oraz nauczycielki nauczania edukacji wczesnoszkolnej Urszula Ogonowska i Barbara Majerska. Honorowy patronat nad konkursem sprawował w tym roku Dyrektor Wydziału EdukacjiUrzędu Miasta Nowego SączaJózef Klimek, który ufundował puchar GRAND PRIX dla zwycięskiej szkoły. Konkurs jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony najmłodszych uczniów nowosądeckich szkół podstawowych. W ciekawej formie potyczek zespołowych oraz zabawy zgłębiali oni swoje wiadomości o Nowym Sączu i najbliższym regionie. Każda szkoła reprezentowana była przez 5 – cio osobową drużynę, z której 4 dzieci uczestniczyło w konkursie wiedzy, natomiast 1 w konkursie plastycznym. Jury konkursu stanowili: Halina Wiśniowska, Antoni Reszkiewicz, Urszula Baziak i Dorota Gwiżdż Konkurs był świetną zabawą i dostarczył dzieciom wiele ciekawych wrażeń, a ich duża wiedza o regionie została nagrodzona medalami i upominkami książkowymi. Nagrodę główną – puchar Grand Prix wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 9 w Nowym Sączu, która w punktacji zbiorowej uzyskała najwyższą liczbę punktów 132.Na koniec konkursuDyrektor SP nr 9 Zofia Basiaga podziękowała pomysłodawczyni Konkursu „Mój region” Urszuli Ogonowskiej, która od 14 lat czuwa nad jego pomysłowym przygotowaniem oraz sprawną organizacją.

Wyniki XIV Międzyszkolnego Konkursu „Mój region:

I miejsce – SP nr 9 132 pkt.

II miejsce – SP nr 7 131, 5 pkt.

III miejsce – SP nr 8 126 pkt

IV miejsce – SP nr11,15,18,20 i 21

Temat pracy plastycznej „Baszta Kowalska – propozycje zagospodarowania terenu wokół dawnego zamku”. Zdjęcia najpiękniejszych prac można oglądać na stronie internetowej szkoły sp9nowysacz.pl

D. Sowa- Chochorowska

mojregion

mojregion1

mojregion2

mojregion3

mojregion4

mojregion5

mojregion6