Wyróżnienie dla dzieci z klasy III a w konkursie „Mam 6 lat”

W dniu 12 III 2014 r. troje dzieci z klasy III a: Aneta Opoka, Magdalena Ogorzałek i Tomasz Irzyk wzięło udział wraz z rodzicami oraz wychowawczynią Urszulą Ogonowską i wicedyrektorem szkoły Danutą Sową – Chochorowską w Wojewódzkiej Gali III edycji Konkursu Ministra Edukacji Narodowej ” Mam 6 lat”, która odbyła się w Krakowie. Dzieci otrzymały wyróżnienie w kategorii: uczeń, przygotowały wraz z wychowawczynią prezentacje multimedialne o swoich zainteresowaniach oraz wysokich osiągnięciach w nauce w okresie od klasy I do III. Warto nadmienić, iż rozpoczęły one naukę jako dzieci 6 letnie, pod okiem wychowawczyni rozwijają swoje pasje i zainteresowania oraz odnoszą sukcesy. Gratulujemy!

wyr1

wyr2

wyr3

wyr5

wyr4