Wyniki sprawdzianu SZÓSTOKLASISTY 2014

„DZIEWIĄTKA” zajęła III miejsce!
I miejsce SP nr 7
II miejsce SP nr 3
III miejsce SP nr 9 i SP nr 2

Dalej SP nr 20, 11,18, 6, 14, 8, 21, 17,16 i 15

Serdecznie gratulujemy naszym SZÓSTOKLSISTOM tak wysokiego wyniku!