Wielka lekcja patriotyzmu w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu

W dniu 7 XI 2014 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu
XVIII Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej, który już od lat jest organizowany przez sądecką „Dziewiątkę” w ramach obchodów Święta Niepodległości Polski
.

W tym roku odbył się on pod hasłemkilku rocznic tj. 100 rocznica powstania Legionów Polskich, 75 rocznica powstania Państwa Podziemnego, 75 rocznica wybuchu II wojny światowej czy 70 rocznica Powstania Warszawskiego. Zaproszenie do udziału w przeglądzie i „wielkiego patriotycznego śpiewania”, przyjęło 19 szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu miasta Nowego Sącza i okolic. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza – Bożena Jawor, która sprawowała patronat honorowy nad konkursem, Dyrektor Wydziału Edukacji Józef Klimek, b. senator Andrzej Chronowski, przedstawicielki Sybiraków panie: Teresa Bartkowska i Aleksandra Potoczek, Przewodniczący Zarządu Osiedla Dąbrówka Michał Kądziołka, Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 9 Katarzyna Żurowicz, a także dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów. Fundatorami nagród byli: Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Bożena Jawor oraz b. senator Andrzej Chronowski. W jury XVIII Konkursu Piosenki Patriotycznej zasiadali: Halina Śliżewska – Ściórka, Urszula Baziak oraz Andrzej Kasprzyk. Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach: soliści i zespoły wokalne.

Wyniki:

Szkoły podstawowe – soliści:
I miejsce – Karolina Galara – SP nr 21 w Nowym Sączu
II miejsce – Wojciech Batko  – SP nr 7 w Nowym Sączu
III miejsce – Zuzanna Wojciechowska – SP nr 8 w Nowym Sączu

Wyróżnienia:

Patrycja Janik – SP nr 9

Kinga Nazimek – SP nr 18

Weronika Przybycień – SP nr 11

 

Gimnazja – soliści:

I miejsce – Magdalena Kurnyta – Gimnazjum nr 11 w Nowym Sączu
II miejsce – Agata Kościelniak – Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu
III miejsce –– Angelika Zając – Gimnazjum nr 6 w Nowym Sączu

Wyróżnienia:

Łukasz Pałka – Gimnazjum nr 5

Angelika Galara – Gimnazjum nr 3

Szkoły podstawowe – zespoły:
I miejsce – Zespół wokalny – SP nr 6 w Nowym Sączu
II miejsce – Zespół wokalny PIĘCIOLINIA- SP nr 9 w Nowym Sączu
III miejsce – Zespół wokalny – SP nr 16 w Nowym Sączu

Gimnazja – zespoły:
I miejsce – Zespół wokalny  z Gimnazjum nr 6 w Nowym Sączu
II miejsce – Zespół wokalny z Gimnazjum w Chełmcu
III miejsce – Zespół wokalny  z Gimnazjum nr 11

Puchary Grand Prix za najwyższy poziom artystyczny prezentacji wokalnych otrzymały szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 6 i Gimnazjum nr 6 w Nowym Sączu.

1 2 3 4 5 6 7 8