Wielka lekcja patriotyzmu w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu

W dniu 6 XI 2015 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu XIX Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej, który już od lat jest organizowany przez sądecką „Dziewiątkę” w ramach obchodów Święta Niepodległości Polski. W tym roku odbył się on pod hasłem czterech rocznic: 75 Rocznica Zbrodni Katyńskiej, 70 Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej, 80 Rocznica Śmierci Marszałka Piłsudskiego i 35 Rocznica Powstania „Solidarności”. Zaproszenie do udziału w przeglądzie i „wielkiego patriotycznego śpiewania” przyjęło 14 szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu miasta Nowego Sącza i okolic. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza – Bożena Jawor, która sprawowała patronat honorowy nad konkursem, Dyrektor Wydziału Edukacji Józef Klimek, przedstawiciel kombatantów pan Władysław Gomółka, Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców SP nr 9 Maciej Potoniec, a także dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów. W jury XIX Konkursu Piosenki Patriotycznej zasiadali: Halina Wiśniowska, Halina Śliżewska – Ściórka, Urszula Baziak oraz Andrzej Kasprzyk. Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach: soliści i zespoły wokalne.

Wyniki:

Szkoły podstawowe – soliści:
I miejsce – Wojciech Rożejowski – SP nr 7 w Nowym Sączu
II miejsce – Paweł Madzia  – SP nr 18 w Nowym Sączu
III miejsce – Patrycja Janik – SP nr 9, Zuzanna Malarz – SP nr 8 w Nowym Sączu

 Gimnazja – soliści:

I miejsce – Anna Mucha – Gimnazjum nr 11 w Nowym Sączu
II miejsce – Przemysław Lipień – Gimnazjum nr 3 w Nowym Sączu

Szkoły podstawowe – zespoły:
I miejsce – Zespół wokalny „PIĘCIOLINIA”- SP nr 9 w Nowym Sączu

II miejsce – Zespół „Chochliki” – SP nr 8 w Nowym Sączu

III miejsce – Zespół wokalny – SP nr 16 w Nowym Sączu

Gimnazja – zespoły:
I miejsce – Zespół wokalny z Gimnazjum w Chełmcu
II miejsce – Zespół wokalny z Gimnazjum nr 9 w Nowym Sączu
III miejsce – Zespół wokalny  z Gimnazjum nr 3 w Nowym Sączu

 Puchary Grand Prix za najwyższy poziom artystyczny prezentacji wokalnych otrzymały szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 9 i Gimnazjum w Chełmcu. Gratulujemy!

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 f15 f16 f17 f18 f19 f20