Uroczyste ślubowanie klas I i poświęcenie tornistrów – 19 X 2016 r.

W dniu 19 X 2016 r. swoją ważną uroczystość mieli Pierwszoklasiści, którzy złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani przez panią Dyrektor Julitę Szofer – Florek na uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu. Jak przystało na tak zacnego patrona, poczet sztandarowy wprowadził Tadeusz Kościuszko w asyście pięknych mieszczek krakowskich. Poświęcenia tornistrów dokonał Wielebny Ksiądz Prałat Józef Janas – Proboszcz Parafii św. Rocha w Dąbrówce. Na zakończenie uroczystości wicedyrektor szkoły Danuta Sowa – Chochorowska wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy, a rodzice wspaniałe słodkości. Wychowawczyni klasy I a – Joanna Glińska i I b – Beata Piotrowicz.s1

s4  s2 s3