Tarcza Herbowa „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” dla Dyrektora SP nr 9 – Zofii Basiaga – 11 X 2016 r.

W dniu 11 X 2016 r. delegacja z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu: Dyrektor – Julita Szofer – Florek, wicedyrektorzy: Danuta Sowa – Chochorowska i Tadeusz Olszewski oraz uczniowie klasy VI b: Karolina Dorosz, Amelia Sarota i Kacper Popiela uczestniczyli w XXVIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza, na której Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” z rąk Przewodniczącej Rady Miasta Bożeny Jawor odebrała Zofia Basiaga. Gratulacje złożyli Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, który wnioskował o nadanie odznaczenia, a także Zastępcy Prezydenta Jerzy Gwiżdż i Wojciech Piech. W uzasadnieniu przedstawionym przez przewodniczącą Bożenę Jawor czytamy: ”Zofia Basiaga, magister filologii polskiej, przez 40 lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego, a przez 22 lata pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuki w Nowym Sączu. W ciągu tego okresu dała się poznać jako osoba w pełni zaangażowana w życie szkoły i środowiska lokalnego. Profesjonalizm jaki wykazywała w kierowaniu i zarządzaniu szkołą, znaczeni przyczynił się do pozytywnego wizerunku szkoły i wysokiej jakości we wszystkich obszarach jej funkcjonowania”. Podziękowania i życzenia Zofii Basiadze złożyli także poseł Jan Duda, wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Kądziołka, dyrektorzy sądeckich szkół oraz nauczyciele. Serdecznie gratulujemy!

t1 t2 t3 t4 t5