Świetlica szkolna

Świetlica prowadzi zajęcia dla uczniów naszej szkoły od godziny 6.45 do 16.30. Rodzice zapisujący dziecko na zajęcia świetlicowe obowiązkowo wypełniają

Kartę Zgłoszenia.

Wychowawcy prowadzą zajęcia: czytelnicze, sportowe, plastyczne, muzyczne.

Wychowawcy dbają o bezpieczeństwo podczas zajęć, urozmaicają formy pracy i wypoczynku uczniów. pomagają w rozwiązywaniu zadań domowych.

W sali świetlicowej znajdują się gry edukacyjne, klocki różnego rodzaju, pacynki i zabawki dla uczniów, duża ilość książek dostosowanych do wieku i potrzeb uczniów oraz bajek DVD.