Świetlica szkolna

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu organizuje zajęcia w godzinach od 6.45 do 16.30. Wychowawcy świetlicy prowadzą zapisy uczniów chętnych na zajęcia,prowadzą potrzebną dokumentację,dbają o niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne.

Program zajęć świetlicowych obejmuje zajęcia:

  • żywego słowa,
  • sportowe,
  • muzyczne,
  • plastyczne,
  • mini konkursy.

W trakcie zajęć realizowany jest plan pracy (roczny, tygodniowy). Wychowawcy pomagają uczniom w odrabianiu zadań domowych, organizują samopomoc koleżeńską.

Wszyscy wychowawcy realizują dodatkowe zajęcia – kółka przedmiotowe, zainteresowań:

  • Kółka plastyczne.
  • Gry i zabawy ruchowe z elementami tańca.
  • Gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.

phoca_thumb_l_0123

phoca_thumb_l_0150phoca_thumb_l_0152