SUKCES FILMOWY UCZENNIC Z KLASY 3A

        Deutsch in Hauptrolle:  W dniu 27 III 2018 w nowosądeckim II LO im. Marii Konopnickiej został rozstrzygnięty konkurs na film lub prezentację multimedialną w języku niemieckim. Hasło konkursu znaczy dosłownie: język niemiecki w roli głównej. W imieniu sprawującego honorowy patronat prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka nagrody wręczał zastępca dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji, Tomasz Michałowski:„Gratuluje organizatorom realizacji tego przedsięwzięcia” – powiedział witając uczestników Tomasz Michałowski. – „Korzystając z okazji chciałbym podziękować również wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do tego konkursu. To bardzo ważne, że nauczyciele pracują dodatkowo, aby młodzież mogła się rozwijać”- dodał zastępca dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji.

Konkurs polegał na przygotowaniu pod opieką nauczyciela krótkiego filmu w języku niemieckim- temat związany z historią i dniem dzisiejszym Nowego Sącza. Przy ocenie jury brało pod uwagę nie tylko stopień opanowania języka, ale i wartości artystyczne i szereg innych kryteriów.
         Nagrodę specjalną Prezydenta Miasta Nowego Sącza za film otrzymali nasi uczniowie klasy 3a Gimnazjum: KAROLINA RUCHAŁA, JULIA POPIELA oraz KAMILA ŚWIERKULA

 Opiekunem uczniów była  pani AGATA ZABRZEŃSKA