Sport i rekreacja

1

2

Sport to forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych.

Zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 9 prowadzone są na:

  • lekcjach wychowania fizycznego,

  • zajęciach pozalekcyjnych / piłka siatkowa, nożna, pływanie, taniec, zajęcia ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych /,

  • zajęciach świetlicowych / zajęcia ruchowo – korekcyjne, szachy/

  • wycieczkach sportowo-rekreacyjnych,

  • półkolonii letniej,

  • zajęciach w czasie ferii zimowych

3 4 5 6 7

8

Zajęcia sportowe w naszej szkole dostosowane są do poziomu sprawności fizycznej dzieci i ukierunkowane na wszechstronny rozwój fizyczny wszystkich uczniów zarówno uzdolnionych ruchowo jak i mniej zdolnych w tym kierunku. Dzięki takiej organizacji zajęć wszystkie dzieci chętnie biorą udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Absolwenci naszej szkoły są wszechstronnie rozwinięci pod względem ruchowym i mają zamiłowanie do ćwiczeń, gier zespołowych oraz rywalizacji sportowej w duchu fair play.

Na lekcjach wychowania fizycznego prowadzone są zajęcia z pierwszej pomocyprzedmedycznej oraz nauka praktycznej jazdy na rowerze z uwzględnieniem przepisów ruchu drogowego. Każdy uczeń naszej szkoły może uzyskać kartę rowerową.

9

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w nauce pływania już od klasy I. Dla chętnych
w klasach I-II organizowane są systematyczne wyjazdy na basen, natomiast uczniowie klas III mają
obowiązkowe zajęcia na basenie finansowane z budżetu Miasta Nowego Sącza.

10

Nasi uczniowie starują w cyklicznych imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez SP nr 9, a najzdolniejsi  mają zaszczyt reprezentować szkołę na zawodach międzyszkolnych. Organizatorami tych zawodów są Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Nowym Sączu, Szkolny Związek Sportowy w Krakowie oraz Terenowy Związek Piłki Siatkowej w Nowym Sączu. Uczestniczą też chętnie w turniejach gier zespołowych organizowanych przez TKKF dzielnicy Dąbrówka.

12 13