„Regionalizm w edukacji wczesnoszkolnej” – pierwszoklasiści z SP nr 9 w ratuszu

Wycieczką do ratusza i spotkaniem z wiceprezydentem Nowego Sącza Jerzym Gwiżdżem, pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu rozpoczęły już po raz kolejny realizację działań w ramach innowacji dydaktyczno-wychowawczej pn. „Regionalizm w edukacji wczesnoszkolnej”. Będzie ona trwać przez 3 lata, a jej celem jest zainteresowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym przeszłością swojego miasta oraz regionu. Uczniowie klasy I c i I d sądeckiej „Dziewiątki” w raz z wychowawczyniami Urszulą Ogonowską i Danutą Sową–Chochorowską zwiedziły ratusz, z ciekawością wysłuchały historii Nowego Sącza oraz dowiedziały się jak wygląda codzienna praca w ratuszu. 

1 2 3 4