Rada Rodziców

logo

Rada Rodziców SP nr 9 w Nowym Sączu

w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodnicząca – Katarzyna Szewczyk (tel. 604657332)

Zastępca –  Joanna Lis

Sekretarz – Joanna Zięba