Psycholog

Witam na stronie psychologa
Szkoły Podstawowej nr 9
w Nowym Sączu

Drogi Uczniu/Uczennico!

Chcesz porozmawiać? Czujesz się samotnie?

Masz kłopot i nie wiesz jak go rozwiązać?

Potrzebujesz pomocy w sprawie, z którą nie poradzisz sobie samodzielnie?

Skorzystaj z pomocy psychologa szkolnego.

Psycholog szkolny: Magdalena Dąbrowa

Wewnątrz każdego kamienia tkwi przepiękna rzeźba, którą trzeba tylko odkryć.

G. Masterton

GODZINY PRACY PSYCHLOGA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

—————–

—————-

11:15 – 15:00

8:00 – 12:45

8:00 – 12:45

 

Psycholog szkolny– mgr Magdalena Dąbrowamgr psychologii, Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu. Ukończyła studnia podyplomowe z pedagogiki oraz doradztwa zawodowego. Wieloletni trener oraz mediator w rozwiązywaniu konfliktów.

 • W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzi w szkole zajęcia indywidualne i grupowe (np. warsztaty uczenia się, automotywacji oraz komunikacji, umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami).
 • Pracuje z uczniami mającymi problemy emocjonalne (jak np. zahamowanie emocjonalne, nieśmiałość, trudności w komunikowaniu się z rówieśnikami w zawieraniu przyjaźni), z dziećmi przeżywającymi trudności adaptacyjne czyli dłużej przyzwyczajające się do warunków szkolnych oraz narażonymi na oddziaływanie niekorzystnych czynników środowiskowych ( np. złe towarzystwo rówieśnicze), czy też sprawiającymi trudności wychowawcze.
 • Współpracuje z rodzicami oraz nauczycielami w charakterze: konsultacji, wsparcia w trudnościach wychowawczych, udzielanie wskazań do pracy z dzieckiem oraz prezentowanie możliwych formy pomocy.
 • Współpracując z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu całościowej diagnozy przejawianych trudności emocjonalno – wychowawczych przez dzieci.

Psycholog szkolny realizuje w szkole następujące zadania:

 • sprawuje indywidualną opiekę psychologiczną nad uczniami/uczennicami wymagającymi pomocy, wspiera ich rozwój,

 • udziela indywidualnej pomocy dostosowanej do potrzeb uczniów (pomoc w nauce, zajęcia terapeutyczne, warsztaty rozwijające umiejętności itp.),

 • diagnozuje problemy wychowawcze i trudności szkolne dzieci,

 • współpracuje z rodzicami i nauczycielami,

 • prowadzi profilaktykę uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

 • koordynuje działania interwencyjne i mediacyjne
  w sytuacjach kryzysowych,

 • współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę
  w udzielaniu pomocy uczniom i ich rodzinom.