Praktyczna lekcja o bezpieczeństwie

W dniu 5 X 2018 r. klasy I-III uczestniczyły w praktycznych zajęciach z bezpieczeństwa w górach oraz zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dziekujemy panu Grzegorzowi Koszykowi za zorganizowanie spotkania.