Pedagog

Witam na stronie pedagoga
Szkoły Podstawowej nr 9

w Nowym Sączu
Drodzy Rodzice!

Jeśli macie wątpliwości, na które nie znacie odpowiedzi.

Wydarzyły się sytuacje, w których nie wiecie, jak postąpić z dzieckiem.

Nurtują Was wątpliwości zapraszam do odwiedzin

Pedagog szkolny:

mgr Joanna Ślęzak

email: joanna-slezak@wp.pl

mgr Paulina Miłkowska

 tel. 18, 443-73-15 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 GODZINY PRACY PEDAGOGA mgr PAULINA MIŁKOWSKA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00 -13:00

8:00 -13:00

9:00 -15:00

8:00 -13:00

8:00 – 13:00

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA mgr JOANNA ŚLĘZAK

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

—————-

—————-

12:45 – 14:45

8:00 -10:30

8:00 – 10:30

  Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. – J. Korczak

Pedagog realizuje w szkole następujące zadania:

 • udziela uczniom porad i konsultacji,

 • podejmuje działania pedagogiczne wspólnie
  z nauczycielami i specjalistami,
 • w klasach I-III szkoły podstawowej – rozpoznaje
  u uczniów ryzyka wystąpienia dysleksji (specyficznych trudności w uczeniu się),
 • podejmuje działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzysowych,,
 • diagnozuje indywidualne potrzeb rozwojowe i edukacyjne uczniów ich możliwości psychofizyczne,
  a także wspiera mocne strony,
 • prowadzi rożne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
 • wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, rozwija ich umiejętności wychowawcze poprzez organizowanie porad, szkoleń i warsztatów,
 • prowadzi terapię indywidualną i grupową.