Patent oficerski dla śp. Piotra Gizy

 

Dyrektor naszej szkoły Julita Szofer – Florek i wicedyrektor Tadeusz Olszewski oraz uczniowie wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystości wręczenia patentu oficerskiego rodzinie śp. Piotra Gizy. Uroczystość odbyła się w sali reprezentacyjnej sądeckiego Ratusza.

 Śp. Piotra Giza został mianowany pośmiertnie na stopień podporucznika za zasługi na rzecz obronności państwa.  Patent oficerski z rąk prezydenta Ludomira Handzla oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Marcina Żala odebrał potomek śp. Piotra Gizy, Jan Ruchała.