Pasowanie na czytelnika

W dniu 26 lutego 2020 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na czytelników uczniów klas pierwszych. W uroczystości wzięli udział: wicedyrektor szkoły pani mgr Danuta Sowa-Chochorowska oraz wychowawczynie klas pierwszych. Podczas uroczystości pierwszoklasiści obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów ze starszych klas pod opieką pani mgr Jolanty Grucy. Dzieci zostały zapoznane z regulaminem biblioteki szkolnej oraz zasadami korzystania ze zbiorów. Każdy uczeń na pamiątkę przyjęcia w poczet czytelników otrzymał na własność kolorową książkę.