Ogólnopolskie Wybory Książek 4-6 III 2015 r

W dniach 4 – 6 III 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 9 odbyły się „Ogólnopolskie Wybory Książek”, których organizatorem był miesięcznik „Biblioteka w szkole” przy współpracy Towarzystwa Bibliotekarzy Polskich pod patronatem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Wybory zostały przeprowadzone w celu ustalenia listy najbardziej ciekawych i oczekiwanych książek do naszej szkolnej biblioteki. Udział w nich wzięła cała społeczność szkolna, uczniowie klas I-VI. Akcję przeprowadziła bibliotekarka pani Jolanta Gruca.

z1 z2 z3 z4 z5 z6