Oferta edukacyjna

herb

Czytajcie i uczcie się, a będziecie wolnymi”.

Tadeusz Kościuszko

W Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu:

 • wychowujemy w duchu poszanowania tradycji chrześcijańskich i patriotycznych,
 • oferujemy edukację na wysokim poziomie pozwalającą osiągać sukcesy na dalszych etapach edukacyjnych,
 • posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną nieustannie doskonalącą swoje umiejętności zawodowe oraz kompetencje wychowawcze,
 • dysponujemy salami z pełnym wyposażeniem multimedialnym ( tablice, projektory, laptopy, multibooki),
 • realizujemy autorskie programy nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i przyjętymi przez szkołę standardami,
 • wdrażamy innowacje dydaktyczno – wychowawcze,
 • stosujemy nowoczesne techniki aktywnego uczenia i metody pracy dostosowane do indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego ucznia,
 • bierzemy czynny udział w akcjach ogólnopolskich i projektach unijnych.

 

Zapewniamy: 

 • indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • bezpieczeństwo – monitoring na terenie szkoły,
 • wszechstronny rozwój uczniów: intelektualny, fizyczny i emocjonalny,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów zdolnych – uczestnictwo
  w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
 • wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce / logopedycznymi, dyslektycznymi, emocjonalnymi, zdrowotnymi /,
 • opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej w godz. 6.30 -16.30,
 • wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego,
 • smaczne i zdrowe posiłki (sklepik szkolny, stołówka ),
 • indywidualne szafki dla każdego ucznia w klasach I-III,
 • opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej,
 • wszechstronny rozwój fizyczny: zajęcia rekreacyjno- sportowe, wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, naukę pływania od klasy I,
 • aktywne spędzanie czasu wolnego wyjścia do kin, teatrów, muzeów, „zielone szkoły”, półkolonie letnie, zajęcia w czasie ferii zimowych/,
 • zajęcia z języka angielskiego już w oddziałach przedszkolnych

 

Do tradycji naszej szkoły należy organizowanie imprez stałych:

 • Ślubowanie uczniów klas I
 • Pasowanie na czytelnika uczniów klas I
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Zabawa andrzejkowa
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Wigilie klasowe
 • Jasełka
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Seniora
 • Życzenia Wielkanocne
 • Powitanie wiosny
 • Dzień Unii Europejskiej
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Święto Patrona Szkoły
 • Festyn Szkolny
 • Konkursy klasowe i szkolne
 • Konkursy międzyszkolne: Piosenki Patriotycznej, Mój region i Festiwal Młodych Talentów.

Baza dydaktyczna szkoły

 • wielofunkcyjne boisko sportowe
 • ogród do zabaw na świeżym powietrzu
 • sala gimnastyczna i salka do gimnastyki korekcyjnej
 • biblioteka i czytelnia multimedialna
 • pracownia komputerowa
 • świetlica
 • stołówka
 • harcówka
 • sklepik szkolny
 • sale lekcyjne

Bierzemy aktywny udział
w imprezach organizowanych
na terenie miasta:

 • uroczystościach państwowych
 • przedstawieniach teatralnych
 • koncertach
 • festynach
 • konkursach

Aktywnie współpracujemy
z instytucjami tj.:

 • Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza
 • Kuratorium Oświaty
 • Parafia św. Rocha
  w Dąbrówce,
 • Pałac Młodzieży,
 • Miejski Ośrodek Kultury,
 • Muzeum Okręgowe,
 • Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”,
 • Centrum Tańca ADeeM,
 • Szkoła Tańca WIrDance,
 • Stowarzyszenie SURSUM CORDA
 • Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA
 • Sądecka Biblioteka Publiczna,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
 • Małopolski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
 • Komenda Miejska Policji.