Niezwykli goście w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu

W dniach 20-21 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu realizowany był międzynarodowy projekt edukacyjny BRIC.

BRIC to program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych, którego celem jest przekazywanie uczniom wiedzy dotyczącej kultury odległych krajów, kreowanie wśród dzieci postaw tolerancji i otwartości na drugiego człowieka oraz rozwijanie umiejętności językowych. Istotą projektu jest cykl warsztatów prowadzonych w języku angielskim z elementami języków narodowych przez zagranicznych studentów – wolontariuszy, członków stowarzyszenia AIESEC z różnych kontynentów.

Uczniowie „Dziewiątki” gościli studentów z Brazylii, Tajwanu, Indonezji i Chin. Dzieci były bardzo zainteresowane nietypowymi zajęciami – oglądały filmy, zdjęcia, wykonywały prace plastyczne, wspólnie tańczyły – jednym słowem miały niepowtarzalną okazję do poznania kultury, a także tradycji państw, z których przybyli goście. W przełamaniu bariery językowej pomagały wychowawczynie oraz studenci z WSB – NLU w Nowym Sączu, którzy współuczestniczą w realizacji tego nowatorskiego projektu. Zagraniczni studenci szybko uczyli się słów w naszym ojczystym języku, natomiast dzieci polskie z każdym dniem nabywały lepszej komunikacji w języku angielskim. Trudno było się rozstać po, tak miło spędzonych razem dniach. Dzięki rodzicom uczniów goście otrzymali również pamiątki z Polski, oraz serdeczne słowa podziękowania i oczywiście zaproszenie do kolejnego przyjazdu.

ng

ng1

ng3

ng4

ng5

ng6