MIĘDZYNARODOWY PROJEKT ” KROKUS”

18 października bieżącego roku uczniowie naszej szkoły już po raz piąty  sadzili żółte krokusy w  ramach międzynarodowego „Projektu Krokus”. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji
o Holokauście oraz Unii Europejskiej. Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu. Sadzenie krokusów poprzedziły lekcje, podczas których uczestnicy dowiedzieli się
o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i o Holokauście. Jeden zasadzony kwiat to upamiętnienie maleńkiego życia utraconego w czasie II wojny światowe

Projekt ma na celu: zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, a także rozbudzenie
w nich świadomości niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacją, uprzedzeniami
i nietolerancją, a także upamiętnienie półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysięcy dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie Holokaustu.

Realizacja tego projektu to nie tylko wspaniała lekcja historii, ale też nauka wrażliwości i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Koordynator projektu: Bernadeta Krok