Maraton egzaminacyjny

Tegoroczna sesja egzaminacyjna była wyjątkowa, ponieważ po raz ostatni wzięliśmy udział w egzaminie gimnazjalnym i po raz pierwszy w egzaminie ósmoklasisty.  Gimnazjaliści zmagali się  przez trzy dni, codziennie pisząc dwie części egzaminu i tak :

– 10 kwietnia  – najpierw historia i wos, potem język polski

– 11 kwietnia – część przyrodnicza i matematyczna

– 12 kwietnia – język angielski na dwóch poziomach:  podstawowym i rozszerzonym.

15 kwietnia rozpoczęli ósmoklasiści. Ten egzamin przebiegał następująco:

15 kwietnia – język polski

16 kwietnia matematyka

17 kwietnia język angielski

Dobrze, że ten stres już za nami. Wyniki obu egzaminów otrzymamy w czerwcu.