Lista uczniów do klas I i oddziałów przedszkolnych

Lista uczniów przyjętych do
KLAS I i ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH na rok szkolny 2018/2019
dostępna do wglądu
w sekretariacie szkoły

w godzinach 8.00-14.00.