Konferencja o edukacji Romów w Miasteczku Galicyjskim

22 X 2014 r. w Miasteczku Galicyjskim odbyła się konferencja poświęcona tematyce „Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych na Sądecczyźnie”. Konferencję uświetnił występ zespołu artystycznego „Dzieci Wiatru” działającego przy Szkole Podstawowej nr 9. W skład grupy wchodzą dzieci pochodzenia romskiego. Podczas występu prezentowały one swoje talenty recytatorskie, taneczne i wokalne pokazując uczestnikom konferencji tradycje i kulturę romską. Zaproszeni goście / w tym Słowacy/ mogli podziwiać dorobek artystyczny dzieci pochodzenia romskiego: prace plastyczne, prezentację fotograficzną  z życia i działalności Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu na rzecz Romów. Scenariusz przedstawienia opracowały: Dorota Gawlik, Paulina Pierzchała i Barbara Wegrzyn. W dyskusji wzięła udział Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 Zofia Basiaga, która mówiła o edukacji dzieci pochodzenia romskiego w tej szkole. Szerzej  przedstawiła ten problem w swoim artykule pt „Edukacja dzieci Romów na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu” zamieszczonym w zbiorowej publikacji „Kierunki integracji małopolskich Romów” Kraków 2014, Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
1 2 3 4