Klasy IV-VI

Kształcenie w klasach IV- VI szkoły podstawowej tworzy fundament wykształcenia – szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

Celem kształcenia jest:

 • przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na tematy bliskie doświadczeniom dzieci,

 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce,

 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez uczniów w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą:

 • czytanie,

 • myślenie matematyczne,

 • myślenie naukowe,

 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie,

 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi,

 • umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji,

 • umiejętność pracy zespołowej.

W II etapie edukacyjnym klas IV-VI realizowane są następujące przedmioty:

 • język polski

 • język obcy nowożytny

 • muzyka

 • plastyka

 • historia i społeczeństwo

 • przyroda

 • matematyka

 • zajęcia komputerowe

 • zajęcia techniczne

 • wychowanie fizyczne

 • wychowanie do życia w rodzinie*

 • etyka*

 • język mniejszości narodowej lub etnicznej*

 • język regionalny – język kaszubski*.

 1