Informacja o wychowawstwach w klasach pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 informuje, że w roku szkolnym 2019/2020, wychowawstwa w klasach pierwszych obejmują następujący nauczyciele:

klasa I a – mgr Joanna Glińska,

klasa I b – mgr Beata Piotrowicz,

klasa I c – mgr Barbara Węgrzyn.