Góra Grosza

aktualnosci1

Od wielu lat nasza szkoła włącza się w akcję, której celem jest zbiórka monet o niskich nominałach: 1,2,5,10,20 groszy. Zebrany bilon jest przekazywany dla Towarzystwa Nasz Dom, wspierającego rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Celem akcji jest:

  • uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych,
  • uświadamianie im, że każda forma pomocy ma ogromne znaczenie,
  • zebranie funduszy na w/w instytucje
  • pomoc w tworzeniu grup usamodzielnienia dla młodzieży z domów dziecka i programów szkoleń dla rodzin zastępczych i adopcyjnych.

W dniu 6 XII 2013 r. w godz. 10.00-16.00 odbędzie się w naszej szkole podsumowanie akcji GÓRAGROSZA.

Wszystkie klasy 0-VI postarają się zebrać jak największą ilość bilonu, dla najbardziej aktywnej klasy NAGRODA!

ZAPRASZAMY

Samorząd szkolny

aktualnosci2