„Dziewiątka” przystąpiła do V edycji Konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA”.

Dziewiątka” przystąpiła do V edycji konkursu dla szkół podstawowych województwa małopolskiego „ODBLASKOWA SZKOŁA”, którego celem jest zwiększenie aktywności szkół podstawowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Konkurs daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba
o bezpieczeństwo swoich podopiecznych w drodze do i ze szkoły. W szkole zostanie przeprowadzonych szereg działań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym: spotkanie z policjantem, konkursy plastyczne, literackie, konkurs wiedzy, zajęcia zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie zostaną wyposażeni w elementy oraz kamizelki odblaskowe. Mamy nadzieje, że udział w tej akcji wzmocni bezpieczeństwo naszych uczniów w ruchu drogowym. Szkolnym koordynatorem konkursu jest pani Beata Piotrowicz.

1