„DZIEWIĄTKA” przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Książki naszych marzeń” 9 XII 2014 r.

W dniu 9 XII 2014 r. „DZIEWIĄTKA„ przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Książki naszych marzeń” Głównym celem konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zachęta do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród uczniów. Film reklamowy przygotowali Mariusz Wróbel oraz Jolanta Gruca wraz z uczniami klasy Va i Vb.

Nakręćmy się na czytanie!