„Dziewiątka” najlepszą ODBLASKOWĄ SZKOŁĄ w mieście -11 XII 2014.

W dniu 11 XII 2014 r. w Krakowie w Sali Audytoryjnej ICE Kraków Congress Centre odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród Laureatom V Edycji Małopolskiego konkursu promującego bezpieczeństwo uczniów na drodze „ODBLASKOWA SZKOŁA”.Jury konkursu po podliczeniu punktów oraz przesłaniu przez szkołę sprawozdania do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, ogłosiło Szkołę Podstawową nr 9 w Nowym Sączu „najlepszą odblaskową szkołą w mieście”! Na uroczystej gali konkursu szkołę reprezentowali: Beata Piotrowicz, Kinga Jarzębak, Anna Węgrzyn i Maciej Jarzębak, uświetnił ją występ zespołu „FEEL”. Koordynatorem konkursu była pani Beata Piotrowicz. Serdecznie dziękujemy rodzicom za nieocenioną pomoc, zaangażowanie w realizację zadań konkursowych oraz sponsorowanie elementów odblaskowych, w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Osiedla „Dąbrówka” panu Michałowi Kądziołka, Przewodniczącej Rady Rodziców pani Katarzynie Żurowicz oraz pani Małgorzacie Uluckiej z klasy II b.

zd1 zd2 zd3