Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu.

patronszkolaherb

We czwartek 20 marca 2014 r. w godz. 12.00 – 18. 00 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu zaprasza w swoje progi przyszłych uczniów wraz z rodzicami. Tego dnia wszyscy zainteresowani będą mogli zwiedzić szkołę, zapoznać się z jej ofertą edukacyjną, obejrzeć sale multimedialne oraz spotkać się z dyrekcją, gronem pedagogicznym, uczniami oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym. O godz. 12.00 przewidziano niespodzianki dla przedszkolaków z pobliskich przedszkoli m.in. przedstawienie SANTO SUBITO przygotowane przez uczniów klasy III, ponadto będzie można zobaczyć zajęcia kreatywnego myślenia, plastyczne, fotograficzne, sportowe, taneczne, kulinarne, kąciki tematyczne, doświadczenia itp. Warto nadmienić, iż „Dziewiątka” to szkoła z wieloletnimi tradycjami patriotycznymi, nowoczesna, bezpieczna i przyjazna dzieciom. To miejsce otwarte na nowatorskie pomysły i innowacje dydaktyczno -wychowawcze. Każdy uczeń rozwija tu swoje zdolności i zainteresowania oraz uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, a miła atmosfera sprzyja uczeniu i twórczej pracy. Placówka szczyci się tytułem „Szkoły Odkrywców Talentów” uzyskanym za wieloletnią pracę z uczniem zdolnym, przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu „Szkoła Współpracy” oraz została wyróżniona w konkursie Ministra Edukacji „ Mam 6 lat” za osiągnięcia w pracy z dziećmi, które rozpoczęły edukację w wieku 6 lat. Oferuje swoim wychowankom różnorodne zajęcia pozalekcyjne: taneczne, muzyczne, sportowe, informatyczne, modelarskie oraz koła przedmiotowe, podczas których uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, osiągać sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich. ZAPRASZAMY.

123

4