Dzień otwarty dla Rodziców

Zapraszamy na „Dzień otwarty”

do naszej szkoły

dnia: 25 października

od godziny: 16 : 00 do 18 : 00

o godzinie 17 : 00 – zebranie Rady Rodziców w sali nr 20; I piętro !!!