Dyrekcja

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9
im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu:

Dyrektor – mgr Julita Szofer Florek

Wicedyrektorzy – mgr Danuta Sowa – Chochorowska
mgr Tadeusz Olszewski.