Dokumenty szkolne

 

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA

RELIGIA:

JĘZYK POLSKI:

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

MATEMATYKA:

FIZYKA:

BIOLOGIA:

CHEMIA:

INFORMATYKA:

JĘZYK ANGIELSKI:

JĘZYK NIEMIECKI:

GEOGRAFIA:

MUZYKA:

PLASTYKA:

TECHNIKA:

WYCHOWANIE FIZYCZNE: