Delegacja z „DZIEWIĄTKI” ze świąteczną wizytą w sądeckim ratuszu

W dniu 18 XII 2013 r. delegacja uczennic z naszej szkoły udała się do sądeckiego ratusza. W imieniu dyrekcji SP nr 9, nauczycieli oraz wszystkich uczniów z „DZIEWIĄTKI” dziewczynki złożyły świąteczne życzenia, zaśpiewały kolędyi zostały ciepło przyjęte przez włodarzy naszego miasta panią wiceprezydent Bożenę Jawor oraz pana wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża.

Tekst: Danuta Sowa-Chochorowska

ratusz1

ratusz2

ratusz3