Certyfikat nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego dla SP nr 9 w Nowym Sączu

Szkoła Podstawowa nr 9 otrzymała certyfikat za skuteczne wykorzystanie w roku szkolnym 2013/2014 nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego za pomocą systemu Insta.Ling, zdobyła go pani Kinga Jarzębak wraz z uczniami klas IV-VI. Gratulujemy pomysłu i wytrwałej pracy!

instaling_certyfikat_dla_szkoly_2_edycja

instaling_certyfikat_2_edycja