BIOLOGIA

KLASA V – VIII

MATERIAŁY

KLASA V a

LEKCJA 23 – 27.03

LEKCJA 30.03 – 03.04

LEKCJA 06.04

LEKCJA 15.04 – 17.04

LEKCJA 20.04 – 24.04

LEKCJA 27.04 – 30.04

LEKCJA 04 – 08.05.2020

LEKCJA 11 – 15.05.2020

LEKCJA 18.05 – 22.05

LEKCJA 25.05 – 29.05

LEKCJA 01.06 – 05.06

LEKCJA 08.06 – 10.06

LEKCJA 15, 19.06.2020

LEKCJA 22.06 – 26.06

KLASA V b

LEKCJA 23 – 27.03

LEKCJA 30.03 – 3.04

LEKCJA 06.04 – 08.04

LEKCJA 15.04 – 17.04

LEKCJA 20.04 – 24.04

LEKCJA 27.04 – 30.04

LEKCJA 04.05 – 08.05

LEKCJA 11.05 – 15.05

LEKCJA 18.05 – 22.05

LEKCJA 25.05 – 29.05

LEKCJA 01.06 – 05.06

LEKCJA 08.06 -10.06

LEKCJA 22.06 – 26.06

KLASA V c

LEKCJA 23 – 27.03

LEKCJA 30.03 – 3.04

LEKCJA 06.04 – 08.04

LEKCJA 15.04 – 17.04

LEKCJA 20.04 – 24.04

LEKCJA 27.04 – 30.04

LEKCJA 04.05 – 08.05

LEKCJA 11.05 – 15.05

LEKCJA 18.05 – 22.05

LEKCJA 25.05 – 29.05

LEKCJA 01.06 – 05.06

LEKCJA 08.06 – 10.06

LEKCJA 22.06 – 26.06

KLASA VI a

LEKCJA 23 – 27.03

LEKCJA 30.03 – 3.04

LEKCJA 06.04 – 08.04

LEKCJA 15.04 – 17.04

LEKCJA 20.04 – 24.04

LEKCJA 04.05 – 08.05

LEKCJA 11.05 – 15.05

LEKCJA 18.05 – 22.05

LEKCJA 25.05 – 29.05

LEKCJA 01.06 – 05.06

LEKCJA 15, 19.06.2020

LEKCJA 22.06 – 26.06

KLASA VI b

LEKCJA 23 – 27.03

LEKCJA 30.03 – 3.04

LEKCJA 06.04 – 08.04

LEKCJA 15.04 – 17.04

LEKCJA 20.04 – 24.04

LEKCJA 27.04 – 30.04

LEKCJA 04.05 – 08.05

LEKCJA 11.05 – 15.05

LEKCJA 18.05 – 22.05

LEKCJA 25.05 – 29.05

LEKCJA 01.06 – 05.06

LEKCJA 08.06 – 10.06

LEKCJA 22.06 – 26.06

KLASA VI c

LEKCJA 23 – 27.03

LEKCJA 30.03 – 3.04

LEKCJA 06.04 – 08.04

LEKCJA 15.04 – 17.04

LEKCJA 20.04 – 24.04

LEKCJA 27.04 – 30.04

LEKCJA 04.05 – 08.05

LEKCJA 11.05 – 15.05

LEKCJA 18.05 – 22.05

LEKCJA 25.05 – 29.05

LEKCJA 01.06 – 05.06

LEKCJA 08.06 – 10.06

LEKCJA 15, 19.06.2020

LEKCJA 22.06 – 26.06

KLASA VI d

LEKCJA 23 – 27.03

LEKCJA 30.03 – 3 .04

LEKCJA 15.04 – 17.04

LEKCJA 20.04 – 24.04

LEKCJA  27.04 – 30.04

LEKCJA 04.05 – 08.05

LEKCJA 11.05 – 15.05

LEKCJA 18.05 – 22.05

LEKCJA 25.05 – 29.05

LEKCJA 01.06 – 05.06

LEKCJA 22.06 – 26.06

KLASA VII a

LEKCJA 23 – 27.03

LEKCJA 30.03 – 3.04

LEKCJA 06.04 – 08.04

LEKCJA 15.04 – 17.04

LEKCJA 20.04 – 24.04

LEKCJA 27.04 – 30.04

LEKCJA 04.05 – 08.05

LEKCJA 11.05 – 15.05

LEKCJA 18.05 – 22.05

LEKCJA 25.05 – 29.05

LEKCJA 01.06 – 05.06

LEKCJA 15, 19.06.2020

LEKCJA 22.06 – 26.06

KLAS VII b

LEKCJA 23 – 27.03

LEKCJA 30.03 – 3.04

LEKCJA 06.04 – 08.04

LEKCJA 15.04 – 17.04

LEKCJA  20.04 – 24.04

LEKCJA 27.04 – 30.04

LEKCJA 04.05 – 08.05

LEKCJA 11.05 – 15.05

LEKCJA 18.05 – 22.05

LEKCJA 25.05 – 29.05

LEKCJA 01.06 – 05.06

LEKCJA 15, 19.06.2020

LEKCJA 22.06 – 26.06

KLASA VIII a

LEKCJA 23 – 27.03

LEKCJA 30.03 – 3.04

LEKCJA 06.04 – 08.04

LEKCJA 15.04 – 17.04

LEKCJA 20.04 – 24.04

LEKCJA 27.04 – 30.04

LEKCJA 04.05 – 08.05

LEKCJA 11.05 – 15.05

LEKCJA 18.05 – 22.05

LEKCJA 25.05 – 29.05

LEKCJA 01.06 – 05.06

LEKCJA 08.06 – 10.06

LEKCJA 22.06 – 26.06

KLASA VIII b

LEKCJA 23 – 27.03

LEKCJA 30.03 – 3.04

LEKCJA 06.04 – 08.04

LEKCJA 15.04 – 17.04

LEKCJA 20.04 – 24.04

LEKCJA 04.05 – 08.05

LEKCJA 11.05 – 15.05

LEKCJA 18.05 – 22.05

LEKCJA 25.05 – 29.05

LEKCJA 01.06 – 05.06

LEKCJA 15, 19.06.2020

LEKCJA 22.06 – 26.06

KLASA VIII c

LEKCJA 23 – 27.03

LEKCJA 30.03 – 3.04

LEKCJA 06.04 – 08.04

LEKCJA 15.04 – 17.04

LEKCJA 20.04 – 24.04

LEKCJA 27.04 – 30.04

LEKCJA 04.05 – 08.05

LEKCJA 11.05 – 15.05

LEKCJA 18.05 – 22.05

LEKCJA 25.05 – 29.05

LEKCJA 01.06 – 05.06

LEKCJA 08.06 – 10.06

LEKCJA 15, 19.06.2020

LEKCJA 22.06 – 26.06