Ślubowanie klas pierwszych.

W dniu 13 X 2017 r. uczniowie klas I złożyli uroczyste ślubowanie i stali się prawdziwymi uczniami SP nr 9. Dyrektor szkoły pani Julita Szofer – Florek dokonała uroczystego pasowania Pierwszoklasistów, a ksiądz Piotr Zawiślak poświęcenia wszystkich uczniów. Życzenia  samych radosnych chwil spędzonych w szkole oraz wielu sukcesów przekazała dzieciom Przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Żurowicz.

Wychowawczynie: I a- Danuta Sowa- Chochorowska, I b – Urszula Ogonowska i I c – Joanna Ślęzak. Powoedzenia Pierwszaki!